Mestreech Veuroet
  Maastricht Vooruit        

Hallo allemaol,

Veer vaan Informele vereiniging Mestreech Veuroet (ouch bekind es Mestreeg Veuroet of Maastricht Vooruit), opgeriech örreges in 1899
- de spore leide trök nao Fons Olterdissen en aander luij mèt de gravure in de Zonneberg gedateerd 26 juni 1899 -
zien a-poletiek en wèlle ouch neet mèt welke poletieke beweging of groop daan ouch weure vergeleke.

Aongezeen 'n appèl tege de poletieke vereiniging "Mestreech Veuroet" gelök waor dachte veer klaor te zien mèt eus appèl.
Jaomer genog zien aander luij nao Imgriet Habets haor good besluut toch doorgegaange mèt "Maastricht Vooruit" es poletieke partijj.
Die luij vergete tot Mestreech Veuroet al mie es 120 jaor de Mestreechter kultuur en taol perbeert te besjerme en oet te drage zònder de
digitaole wege te bewandele en zèker zònder poletiek gekleurd te weure.
Ut èchte protes (Raod vaan Staote) koste veer neet betaole dus moste veer dat laote vare, jaomer genog.

Bedeenk dus :
DIt is dus de innegste èchte webpagina vaan Mestreech Veuroet / Mestreeg Veuroet / Maastricht Vooruit en gein inkel aander website.
Euze facebook-groop (ouch noedgedwonge begonne) is via deez website rechsbove te vinde.

Gruuts op Mestreech en Veuroet demèt, meh zònder poletieke ambities.

Aonvölling oppe 17e miert 2022 (daag nao Gemeinteraodsverkezing) :
Veer vinde ut jaomer veur de poletieke partijj "Maastricht Vooruit" tot ut hun neet gelök is in de Gemeinteraod te koume, meh gunne hun dat wèl.
Allein verzeuke veer hun um beij un volgende verkeezing 'nnen aandere naom te gebruuke! Neet mie "Maastricht Vooruit" of uzze Mestreechter taol-variante.

Aonvölling oppe 15e september 2022 :
Imgriet Habets heet us de domeinnaome mestreechveuroet.nl en mestreech-veuroet.nl euvergedrage, dus noe steit de polentik nog allein op ein site.
Hopelek zien zie hun historiese fout in, verandere zie hunne naom èn drage zie maastrichtvooruit.nl ouch nog euver.
John Nouse, alvas bedaank es te dat deis!!

Kòmpleminte,
De informele vereiniging "Mestreech Veuroet".


Hallo allemaal,

Wij van Informele vereniging Maastricht Vooruit (ook bekend als Mestreech Veuroet of Mestreeg Veuroet), opgericht ergens in 1899
- de sporen leiden terug naar Fons Olterdissen en andere mensen met de gravure in de Zonneberg gedateerd 26 juni 1899 -
zijn a-politiek en willen ook niet met welke politieke beweging of groep dan ook  worden  vergeleken.

Aangezien 'n appel tegen de politieke vereniging "Mestreech Veuroet" gelukt was dachten wij klaar te zien met ons appel.
Jammer genoeg zijn andere mensen nà Imgriet Habets' goede besluit  toch doorgegaan met "Maastricht Vooruit" als poletieke partij.
Die mensen vergeten dat Mestreech Veuroet al meer dan 120 jaar de Maastrichtse cultuur en taal probeert te beschermen en uit te dragen
zonder de digitale wegen te bewandelen en zeker zonder politiek gekleurd te worden.

Het echte protest (Raad van State) konden wij niet betalen dus moesten wij dat laten varen, jammer genoeg.

Bedenk dus :
DIt is dus de enige èchte webpagina van Mestreech Veuroet / Mestreeg Veuroet / Maastricht Vooruit en geen enkele andere website.
Onze facebook-groep (ook noodgedwongen begonnen) is via deze website rechtsboven te vinden.

Trots op Maastricht en Vooruit ermee, maar zonder politieke ambities.

Aanvulling op 17 maart 2022 (dag na Gemeenteraadsverkiezing) :
Wij vinden het jammer voor de politieke partij "Maastricht Vooruit" dat het hen niet gelukt is in de Gemeenteraad te komen,
maar gunnen hen dat wèl.
Alleen verzoeken wij hen om bij een volgende verkiezing een andere naam te gebruiken! Niet meer "Maastricht Vooruit" of onze Maastrichtse taalvarianten.

Aanvulling op 15e september 2022 :
Imgriet Habets heeft ons de domeinnamen mestreechveuroet.nl en mestreech-veuroet.nl overgedragen, dus nu staat de politiek nog alleen op één site.
Hopelijk zien zij hun historische fout in, veranderen ze hun naam èn dragen zij maastrichtvooruit.nl ook nog over. John Nouse, alvast bedankt als je dat doet!!

Groetjes,
De informele vereniging "Mestreech Veuroet".